Therapie technieken in de persoonlijke workshops

Binnen de persoonlijke workshops werk ik aan de hand van verschillende therapie technieken. Op deze pagina geef ik uitleg over de verschillende soorten technieken die ik hanteer.

Sfeer afbeelding therapie

Poly energetica

Poly energetica of, poly energetische therapie is een therapievorm die van meerdere energetische technieken gebruik maakt. Heel veel psychologische en lichaamsgerichte technieken spelen direct in op de energie huishouding in je lichaam. Deze veranderingen kunnen heel subtiel zijn, zoals het voelen van een rilling, een trilling, of een bepaalde kriebeling. Ze kunnen ook groot zijn, zoals het maken van schok of rilbewegingen door het lichaam, huilen, lachen, of het voelen van boosheid. En al deze aspecten kunnen naar boven komen wanneer je besluit therapie te volgen binnen mijn praktijk. Gelukkig ben je in mijn praktijk in een veilige omgeving waar plaats is voor alle energieën en emoties die loskomen. Juist het laten gebeuren van deze emoties en de daar aan gekoppelde energetische veranderingen, zetten voor jou het veranderingsproces in gang.

Hoe werkt het?

Een belangrijk element van de poly energetische techniek is het Rand- Kern model. Aan de hand van dit model worden er in de eerste sessie vragen gesteld. Doormiddel van deze vraagstelling gaan we vanuit de klacht waarmee je binnenkomt, op zoek naar de klacht die hier onder ligt. Wanneer we dit weten gaan we kijken wat je wilt. Ook deze kant wordt helemaal uitgevraagd. Het belangrijkste van deze kant is het ontdekken van de secundaire winst. Het opsporen van die winst is een heel belangrijk element van de therapie. De secundaire winst houdt namelijk het probleem in stand, wanneer deze niet aangepakt wordt. Deze ontdekking is indertijd gedaan door Ed Nissink, die naar aanleiding van deze constatering het poly energetische model ontwikkeld heeft. Dit is de reden dat veel problemen door therapie wel voor een tijdje opgelost worden, maar zich later weer in een andere hoedanigheid manifesteren.

Een belangrijk deel is het opsporen van overtuigingen van jou als cliënt gedurende het hele rand- kern traject. Deze overtuigingen zorgen er voor dat jij je gedrag niet kan veranderen. In latere therapieën kunnen deze overtuigingen een uitgangspunt vormen voor een toegepaste therapie, waardoor we deze overtuigingen omvormen, en je door kan gaan in je veranderingsproces.

De rand kern is dus de fase waar de informatie ingewonnen wordt, en we de andere therapiesessies op bouwen. De Rand- Kern kan je zien als het pellen van een ui. Iedere keer haal je weer een rok weg, tot je uit komt bij de kern van de ui. Met deze kern ga je aan de slag. Wie wel eens uien gepeld heeft, weet dat dit gepaard gaat met gesnotter en tranen. De Rand- Kern is het eerste energetische proces van de poly energetische behandeling. Het biedt je inzicht op de belemmerende factoren van de overtuigingen. Dit inzicht kan voor tranen zorgen. Deze tranen zetten de energetische veranderingsprocessen in gang. Je hoeft je dus niet te schamen voor hetgeen er gebeurd. Het is de eerste moedige stap naar verandering. Een verandering waar ik je graag in alle veiligheid in begeleid.

Na de Rand- kern gaan we over naar de eigenlijke therapiesessies. Ik zal een beschrijving geven van een aantal therapieën die ik in jou begeleidingsproces kan gebruiken.

Hypnotherapie

De techniek hypnotherapie komt almaar in een verschillende beeldvorming in de media. Mensen worden in hypnose gebracht, waarbij ze daarna handelingen verrichten die ze in hun normale leven nooit zouden verrichten. Hierdoor ontstaat er een heel verkeerd beeld van hypnose. Daarom wil ik uitleggen hoe het nu wel in zijn werk gaat, omdat ik binnen mijn praktijk veel met hypnotische technieken werk en ik niet wil dat je met het verkeerde beeld behandeld wordt.

Binnen hypnotherapie wordt er gewerkt met trance. Trance is een droomachtige toestand welke net onder het normale bewustzijnsniveau ligt. Eigenlijk kennen we allemaal wel voorbeelden van trance. Het naar buiten staren tijdens een saaie les of vergadering. Het even sluiten van de ogen van tijdens een saaie voordracht of vergadering, of het gedachteloos in het vuur staren, wanneer je bij een kampvuur of de open haard zit.

Om mensen in trance te brengen maak ik gebruik van trance inducties. Dit zijn specifieke technieken om trance op te wekken. Hierdoor wordt je in een lichte, dromerige, slaperige toestand gebracht, waarin ik nog wel met je kan communiceren. Doormiddel van geleide meditaties kan ik je dan naar het punt in je (bewuste of onbewuste) herinnering brengen waar het trauma ligt, en de problematiek ontstaan is. Dit kan doormiddel van het doorleven van het trauma, waarbij je een dialoog aangaat met de mensen die er voor gezorgd hebben dat je een beperkende overtuiging hebt. Dit gebeurt allemaal in een voor jou veilige omgeving. Binnen de hypnose wordt namelijk altijd een mogelijkheid gecreëerd waar je uit de situatie kan stappen, en de situatie kan bekijken vanuit het vogelperspectief. Patronen die in deze periode ontstaan zijn kunnen hier veranderd worden, waardoor je dit ongewenste gedrag in de toekomst niet meer hoeft te vertonen.

Regressietherapie

Binnen regressietherapie werken we op een ongeveer zelfde wijze. Eerst wordt er een gesprek gevoerd, waarbij je in gedachte teruggaat naar de oorsprong van de overtuiging. Wanneer je daar aangekomen bent ga je zonder trance inducties direct naar het gevoel dat het je toen gaf. Je stapt in deze situatie en je gaat aan de slag met het trauma wat daar ontstaan is. Dit kan doormiddel van dialogen, doormiddel van herbeleving, en vele andere wijzen.

Ondanks dat er geen trance inductie plaats vindt, gebeuren de technieken wel in een soort trance. Hierna zorg ik er wel voor dat je goed terug komt in het heden, zodat je weer helder en wakker in de wereld staat.

NLP

NLP technieken kenmerken zich doordat het vaak actieve technieken zijn, waarbij jezelf constant in beweging bent. Hierbij kan je bijvoorbeeld je levenslijn lopen, of de dialoog aangaan met de verschillende delen van jezelf. Er wordt gewerkt met plaats ankers. Dit zijn stoelen, of briefjes, die bij het moment horen die ze omschrijven. Het kunnen de verschillende personen zijn die voorkomen in die droom die steeds terugkomt, het kunnen momenten op je levenslijn zijn. Het kunnen petten zijn, die je opzet, waardoor je met een andere blik naar de zelfde situatie kijkt. Deze technieken scheppen vaak inzicht in het feit waarom je reageert, zoals je reageert.

Creatieve therapie

Aan de gang met papier, verf, viltstiften en klei. Kleur je eigen lichaam. Kleur waar je boosheid zit, waar je liefde voelt. Teken je familie en jouw plaats hierin. Maak na een hypnosesessie een tekening die voor jou de verandering en het gevoel van kracht representeert. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe je creatief aan de gang kan gaan met je emoties en creativiteit. Bij deze sessies verwacht ik geen Rembrandt’s, geen Van Gogh’s, nee zelfs geen Mondriaan. Het gaat mij niet om hoe het er uit ziet, als wel om het gevoel wat er achter ligt. Want dit is de insteek voor het verdere verloop van de sessie. Samen kijken we naar het werkstuk, en gaan op zoek naar wat hij voor jou betekend.

Lichaamstherapie, Chakratherapie

Al voor ik aan de polyenergetische opleiding begon werkte ik met chakra’s. Het systeem van de chakra’s vind zijn oorsprong in de traditionele Indiase geneeskunde. Het zijn zeven centra van energie die verdeelt over het lichaam liggen. Deze zeven energiepunten, of energiewielen hebben allen met een bepaalde ontwikkelings psychologisch stadium te maken. De Amerikaanse psychologe Anodea Judith heeft deze theorie verder uitgewerkt. Aan de hand van deze theorieën ga ik met je aan de slag. Dit kan door middel van bio energetische oefeningen, huiswerkopdrachten en massages. Uit eigen ervaring weet ik dat deze techniek fantastisch is om weer in contact te komen met je eigen lichaam door het weer te gaan voelen. Hierbij zet je het snappen en denken uit, en kom je weer helemaal terug bij je gevoel.

Omdat chakra’s heel veel met energetische trillingen te maken hebben, werk ik hier ook met speciale chakra stenen. Verder werk hierbij ook met chakra specifieke affirmaties. Binnen de chakratherapie werk ik het meest poly energetisch, omdat hier een grote hoeveelheid technieken op gebruikt kunnen worden.

Deze techniek gebruik ik onder andere bij mensen met trauma’s door seksueel misbruik, omdat juist hier, het enorm belangrijk is, weer contact te maken met het gevoel van je eigen lichaam. Op deze wijze kan je weer op een liefdevolle wijze contact maken met je eigen lichaam.
Chakratherapie is een zachte, helende techniek, die je weer in liefde naar je eigen lichaam laat kijken. Deze liefde ga je ook zeker voelen in je lichaam. Samen met jou ga ik de uitdaging aan een reis door de chakra’s te maken.

Lichaamstherapie, Massagetherapie

Ik combineer mijn massages vaak met mijn polyenergetische technieken. De massages bieden vaak een rustpauze. Ze kunnen echter ook zeer intensief zijn, waarbij er op het energetische vlak heel wat met je gebeurd. Juist omdat je bij massage zo kwetsbaar bent, geef ik jou het roer in handen, terwijl je je toch ook volledig over mag geven. Jij geeft aan wat je wel en niet wil, zodat je integriteit nooit aangetast zal worden. Dit wordt dan ook speciaal vastgelegd in een convenant.

De grondslag voor de massagetherapie vindt zijn oorsprong in de theorie van Wilhelm Reich. Vanuit zijn venetotherapie is de bio dynamische therapie ontstaan. Dit was de eerste vorm van psychotherapie waarbij het lichaam aangeraakt wordt. Door deze controversiële theorie heeft hij heel veel kritiek op zijn hals gehaald. Heden ten dage is deze kritiek nog steeds actueel, en wordt lichaamstherapie binnen psychotherapie met wantrouwen bekeken.

Massagetherapie kan ook gebruikt worden om binnen een relatie weer diepte aan te brengen. Aanraking kan de lijm van een relatie zijn. Daarom kan ik als onderdeel van een relatie therapie sessie de beide partners enkele basisprincipes van massage bij brengen. Hierdoor wordt er een diepere laag in de relatie aangebracht, waardoor er nieuwe mogelijkheden komen om weer dichter bij elkaar te komen.
Omdat het aanraken van het lichaam een zeer essentieel onderdeel vormt voor de emotionele ontwikkeling tot een stabiel functionerende volwassene is dit wel een deel dat ik in mijn praktijk heb opgenomen. Bij lichaamstherapie werk ik op een respectvolle wijze met je samen, waarbinnen jij je altijd veilig zal voelen. In wederzijds respect vangen we de reis van het leven aan, waarbij jouw lichaam weer het voertuig wordt. Ga je mee op reis?

Lichaamstherapie: Toegepaste Kinesiologie

Toegepaste Kinesiologie is een systeem waarbij doormiddel van spiertesten het lichaam uitgebalanceerd wordt. Inmiddels is dit systeem verder uitgewerkt. Het IKAMED in Zürich heeft hier door onderzoek en ontwikkeling een belangrijke bijdrage geleverd. In dit instituut is Emotional Stress Release, kortweg ESR, aan de hand van de kleurbalans ontwikkeld. Mijn toenmalige docenten hebben hier een grote rol in gespeeld en mij ook enthousiast gemaakt om met deze vorm van stressrelease te werken. Deze vorm van stressrelease is zeer effectief en erg laagdrempelig. Er wordt gewerkt op de massagetafel, maar je hoeft hier geen kleding voor uit te doen. Aan de hand van een aantal spiertesten kan onderzocht worden wanneer een bepaald trauma ontstaan is. We gaan terug naar dit punt van trauma. Met een stilstaand beeld van dit trauma wordt de kleurenbalans uitgevoerd, waardoor emotionele lading die nog op dit trauma ligt verwijderd wordt, en de gebeurtenis dus letterlijk niet meer beladen is. Vaak gebruik ik deze vorm van therapie wel in combinatie met massagetherapie.

Lichaamstherapie: Holistic pulsing

Holistic Pulsing is een zachte behandelwijze, waarbij het lichaam op een speelse, natuurlijke manier in beweging wordt gebracht. Het lichaam wordt gepulst in een op de persoon afgestemd ritme. Kleine en grotere pulsen stromen als golfjes door het hele lichaam. De pulsen kunnen gecombineerd worden met wiegende, rollende en strekkende bewegingen. Je ligt hierbij gekleed op een massagetafel.

Door de ritmische bewegingen komt het lichaam al snel tot rust. Mede door de zachtheid en het respecteren van de grenzen ontstaat er een veilige sfeer. De noodzaak om weerstand te bieden wordt minder. Je wordt uitgenodigd om op steeds dieper niveau spanningen los te laten. Er ontstaat ruimte om te gaan luisteren naar wat het lichaam te vertellen heeft. Het is alsof je jezelf op een nieuwe manier leert kennen; het genieten, de grenzen én de mogelijkheden.

Systeemopstellingen/ familieopstellingen

Ik organiseer regelmatig avonden systeemopstellingen. Systeemopstellingen worden ook wel familieopstellingen genoemd. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid Afrika. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systematisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstelling, maar een organisatieopstelling (Bron: Wikipedia.)

Tijdens deze avonden bieden we de mogelijkheid tot familieopstelling en organisatieopstelling. Krijg inzicht wat er binnen je familie of organisatie speelt. Door dit inzicht kunnen onderlinge relaties verbeterd worden, waardoor je weer een succes van je leven en je bedrijf kan maken.

Samenvattend

Dit is slechts een kleine greep uit de technieken die ik voor handen heb. Vaak maak ik een mengvorm van de verschillende technieken. Technieken versterken elkaar op deze wijze, waardoor ze nog krachtiger, en daardoor, nog effectiever worden. Centraal staat hierbij dat ik van hart tot hart met je werk, binnen een voor jou altijd veilige omgeving.

Contact

Praktijk VRIJ!!!
Aldenhof 8640
6537CK Nijmegen

Tel: 024 8456 253
E-mail: info@praktijkvrij.com

Afspraak

Klik hier om een afspraak te maken.

Recente blogs