Stuur je stress het bos in…

Home » Aan de slag met jezelf » Stuur je stress het bos in…

 

person-898710Stuur je stress het bos in….

En ga zelf mee!

Een blog over stress release door meer in de natuur te zijn.

Zoals je weet is praktijk VRIJ!!! van Den Haag naar Nijmegen verhuisd. In Den Haag was de praktijk op een bovenwoning in een smalle straat gevestigd. Er waren in de buurt wel wat plantsoenen, maar groen in de buurt was karig. Ik woonde in de drukte, stress en bedrijvigheid van een grote stad. Ik heb op dit adres meer als zes jaar gewoond, maar om heel eerlijk te zeggen, ik mistte iets. Dat iets was een kleur. Groen. Dus ik had de wanden groen geschilderd. Maar zoals je een getekende boterham niet kan eten, is groen op de muren verven geen alternatief voor het levende groen van de natuur.

Nu is dit anders. Ik kijk uit op een straat met bomen, die nu langzaam uit gaan lopen, en als ik ’s morgens de gordijnen open schuif, kijk ik recht het park in, waar als toegift regelmatig schapen lopen te grazen. En ondanks dat ik de afgelopen twee jaar een zeer stressvolle tijd achter de rug heb gehad, zorgde dit voor rust. Sterker nog, dit is misschien wel de reden dat ik het vol heb kunnen houden. En wat is dit dan? Natuur. Bomen om je heen, een wandeling van een uur maken, zonder dat je je eerst door de stress van een stad moet worstelen.

DSCN2324Regelmatig in de natuur zijn werkt dus stress verlagend. Hoe werkt het bij mijzelf? Ik neem mijn wandelstok (een stok van bijna twee meter lang, zodat ik mij door het gebruik van de stok kan afzetten), en ik begin te lopen. En ik kom in een ritme. Het getik van de wandelstok, de passen die ik maak. Wanneer je er nu van uit gaat dat ritme een trance op kan werken, ga je merken, dat wanneer je je richt op het ritme van je stappen, en het ritme van het tikken van je stok, dat je in een lichte trance komt. Doordat je in trance raakt, kom je tot rust, ondanks dat je zeer actief bent. Gedachten die je waarneming normaal beïnvloeden, treden nu op de achtergrond. Wanneer je het juiste moment op de dag kiest merk je ook dat je weinig afgeleid kan worden door andere mensen.

Wanneer je loopt, verdwijnen langzaam hinderlijke gedachten naar de achtergrond, en krijg je meer ruimte om je open te stellen voor de schoonheid in de natuur. Het fluiten van de merels in de bomen, dieren die wegspringen, het koppeltje buizerds, dat in de lucht hangt, op zoek naar een prooi. Je komt tot rust. Door deze rust creëer je meer ruimte in je hart, en ontstaat er ruimte voor vriendelijkheid in je hart. Onderzoek van de universiteit van California (Berkeley) (1) heeft de invloed van natuur op mensen onderzocht. Hieruit blijkt dat je door mooie natuur om je heen te hebben, een socialer mens wordt, dus, vriendelijker naar je omgeving, socialer ingesteld. Klopt mijns inziens ook, want, door stress wordt een mens meer op zichzelf terug geworpen en heeft hij niet de neiging om zich sociaal op te stellen.

Je kan het dus eigenlijk zo stellen dat door de toename van stress, de mens minder sociaal wordt. Maatschappelijk gezien is deze tendens heel duidelijk zichtbaar. De afgelopen twintig jaar zijn door productiedruk de stresslevels in alle bedrijfstakken reusachtig gestegen. In gelijke tred is ook de toename van asociaal gedrag gestegen. Mensen zijn steeds meer op zichzelf gericht geraakt. Men wenst steeds meer, krijgt steeds meer, maar sociaal gezien is de armoede nog nooit zo groot geweest.
Op het platteland, waar de natuur veel dichterbij is, bestaat Noaberschap, waarin voor elkaar zorgen centraal staat. Het is een onderdeel van de Oost Nederlandse cultuur geworden. Deze cultuur omvat het voor elkaar zorgen in de buurt. Noaberschap vind zijn oorsprong in één van de mooiste natuurlijke landschappen van Nederland, namelijk Twente en de Achterhoek. Hier leven mensen midden in de natuur en is het dus niet vreemd dat hier zulk soort initiatieven ontstaan wanneer we kijken naar het onderzoek van de universiteit van Berkeley.

Stress release dient dus ook een maatschappelijk doel. In dit blog dus stressrelease door de natuur in te trekken. Met je gezin de tent op zetten in de natuur. Houtjes hakken voor het kampvuur, en gezamenlijk rond het vuur vertoeven. De kano pakken en over de vele onontdekte riviertjes in Nederland trekken. Op deze wijze worden kinderen ook dichter bij de natuur gebracht. Wanneer we de natuur om ons heen willen behouden is dit heel belangrijk. Kinderen die veel in de natuur vertoeven, zijn ook eerder geneigd wanneer ze ouder worden in te zetten voor natuurbehoud. (2) Hier wordt tegenwoordig gelukkig al meer rekening mee gehouden. Er wordt steeds meer ingezien dat het belangrijk is dat kinderen in de openlucht vertoeven. Scandinavische landen nemen hierin het voortouw. Op Noorse scholen moeten de kinderen verplicht  een deel van de schooltijd naar buiten. Of het vriest, hagelt, regent, sneeuwt, of het zonnetje lekker schijnt, buiten zijn is opgenomen in het curriculum. In Denemarken zijn er inmiddels kleuterscholen waar de kinderen de hele dag buiten zijn.  Kijk hiervoor ‘Kids gone wild’. Kinderen leren hier meer sociale vaardigheden dan wanneer ze opgesloten worden in kleuterscholen. Ook leren ze meer verantwoording te nemen voor hun acties. Regels die ze op school leren accepteren ze gelijk, omdat ze weten dat ze, wanneer ze niet gehoorzamen aan de regels (ernstig) gewond kunnen raken. De kinderen zijn meer uitgelaten, natuurlijk, zichzelf. De natuur zorgt er voor dat ze dichter bij zichzelf blijven, en zich op deze wijze op een natuurlijkere wijze ontwikkelen. En het valt op dat deze kinderen socialer naar elkaar en anderen zijn.

Stress release in de natuur zorgt er verder voor dat je ook fitter door het leven kunt gaan. Lichamelijke beweging is goed voor je. En dat hoeft niet in extremen. Dit kan in een rustige wandelpas door de natuur, of op je gemak in een kano op een rustig stromende beek of rivier.

Samenvattend:

Ontspannen in de natuur
–         Zorgt er voor dat je socialer wordt naar je omgeving
–         Zorgt er voor dat je je behulpzamer opstelt naar je omgeving
–         Zorgt er voor dat je je meer op natuurbehoud richt
–         Zorgt voor een fitter en gezonder leven
–         Zorgt voor het afnemen van stress
–         Zorgt er voor dat je je meer open kan stellen voor je omgeving.

En het seizoen begint er ook weer voor. De koude van de winter lijkt eindelijk terug gedrongen te zijn door de ontluikende lente. Het groen in de bomen roept ons weer naar buiten, de temperaturen gaan stijgen. Zodra de temperatuur weer boven de twintig graden gaat stijgen, gaat het mij ook weer kriebelen, en verplaats ik mijn massagetafel naar de buitenlucht. Ik mag dan weer heerlijk masseren in de buitenlucht, in mooie natuur. Op deze wijze verdubbel ik dan de stressrelease voor mijn cliënten. Als cliënt heb je al mogen vertoeven in de wonderschone natuur van de Millingerwaard en de Millinger theetuin, om dan ook nog eens een stress verlagende massage te mogen ontvangen. Nu is het nog koud, maar ik kijk er al weer naar uit om heerlijke massages in de Millinger theetuin te geven.Maar ja… dat is niet het hele jaar mogelijk. Daarom heb ik in mijn praktijk de natuur naar binnen gehaald, door een grote plantenbak met tropische planten neer te zetten. Zo kan je toch volledig ontspannen in een natuurlijke setting, waarin ontspannen centraal staat.

Wil jij je ook volledig ontspannen? Reageer dan op deze post door antwoord te geven op de volgende vragen:

–         Hoe ontspan jij je het liefst?
–         Is dit in de natuur?
–         Ken jij nog mooie wandelplekjes bij jou in de buurt?
–         Zou je interesse hebben in het houden van een stiltewandeling in de natuur?

Beleef de natuur, zoals in deze film voorgeschreven….

Wetenschappelijke studies, vermeld in de tekst:

(1)    An occasion for unselfing: Beautiful nature leads to prosociality

Jia Wei Zhanga, , , Paul K. Piffa, Ravi Iyerb,  Spassena Kolevab, Dacher Keltnera

a Department of Psychology, University of California, Berkeley, 3210 Tolman Hall, Berkeley, CA 94720, United States. b Department of Psychology, University of Southern California, United States

(2)    Dr. Aric Sigman, Agricultural literacy, giving concrete children food for thought,

http://www.face-online.org.uk/resources/news/Agricultural%20Literacy.pdf

Fotoverantwoording:
Foto 1 pixabay, Pezibear. Klik op de foto voor directe link naar de site
Foto 2 Eigen foto, (c) Evert Kruijt 2015
Foto 3 pixabay, Pezibear, Klik op de foto voor directe link naar de site.

© Evert Kruijt, 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

Comments are closed

Contact

Praktijk VRIJ!!!
Dagpauwoog 58
4814 VE Breda

Tel: 06 191 927 06
E-mail: info@praktijkvrij.com

Afspraak

Klik hier om een afspraak te maken.

Recente blogs